فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :سینک » CM » توکار | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های CM با درصد تخفیف ویژه 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

2 سال گارانتی سینک هایCM

 

 

 

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل REVERS

      قیمت مصرف کننده  : 17.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       52  ×  116 CM

  2VR  

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل BATIK

      قیمت مصرف کننده  : 27.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       50  ×  116 CM

 2VS

 

سینک توکار سی ام

سینک CM مدل BATIK

      قیمت مصرف کننده  : 27.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       50  ×  116 CM

2VD

 

 

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل COMO

      قیمت مصرف کننده  : 7.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       50 × 116 CM

2VR

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل REVERS

      قیمت مصرف کننده  : 17.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       52 × 100 CM

2VR

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل REVERS

      قیمت مصرف کننده  : 17.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

        52 × 116 CM

1VR

   

 

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل ANTHEA

      قیمت مصرف کننده  : 22.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

     51 × 86 CM

2V

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل BRANDO

      قیمت مصرف کننده  : 12.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       50 × 116 CM

2VR

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل COMO

      قیمت مصرف کننده  : 7.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

        50 × 100 CM

2VR

 

 

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل COMETA

      قیمت مصرف کننده  : 7.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       50 × 116 CM

2VR

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل CRISTAL

      قیمت مصرف کننده  : 12.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       50 × 116 CM

2VR

 

سینک توکار سی ام

 

سینک CM مدل ANTHEA RADIUS

      قیمت مصرف کننده  : 24.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

      51 × 86 CM

2V

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » CM » زیر کرین | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های CM با درصد تخفیف ویژه 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

2 سال گارانتی سینک هایCM

سینک های زیر کرین سی ام

 

سینک CM مدل RAGGIATO

      قیمت مصرف کننده  : 13.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

      19×45×57 CM 

سینک های زیر کرین سی ام

سینک CM مدل RAGGIATO

      قیمت مصرف کننده  : 12.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

      19×45×45 CM 

سینک های زیر کرین سی ام

سینک CM مدل RAGGIATO

      قیمت مصرف کننده  : 11.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

      19×50×39 CM

 

 

سینک های زیر کرین سی ام

سینک CM مدل RAGGIATO

      قیمت مصرف کننده  : 19.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       19×45×89 CM 

2V

سینک های زیر کرین سی ام

 

سینک CM مدل RAGGIATO

      قیمت مصرف کننده  : 18.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       19×45×77 CM 

2V 

 

سینک های زیر کرین سی ام

 

سینک CM مدل RAGGIATO

      قیمت مصرف کننده  : 15.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       19×45×77 CM 

1V

 

 

سینک های زیر کرین سی ام

 

سینک CM مدل GLAMOUR

      قیمت مصرف کننده  : 20.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       19×45×88 CM

  2VR  

سینک های زیر کرین سی ام

 

سینک CM مدل GLAMOUR

      قیمت مصرف کننده  : 15.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       19×45×77 CM

 

سینک های زیر کرین سی ام

 

سینک CM مدل GLAMOUR

      قیمت مصرف کننده  : 13.000.000 ریال

      قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

       19×45×45 CM

2VD


ادامه مطلب...

جستجو :