فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 10320


دسته :سینک » اخوان » فانتزی » توکار | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه ****  

جشنواره فروش سینک های اخوان با تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

از قیمت های ذیل (مصرف کننده ) تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

سینک اخوان , کد 334
ابعاد بیرونی : 75.5x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 9.369.640 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 332
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 13.979.250 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک اخوان , کد 318
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 6.550.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 344
ابعاد بیرونی : 39x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 
4.649.940 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 330
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 12.500.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 6SD
ابعاد بیرونی : 62x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.124.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک اخوان , کد 158
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.363.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 342
ابعاد بیرونی : 43x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.939.880 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 340
ابعاد بیرونی : 52.5x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 6.169.400 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 338
ابعاد بیرونی : 65x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 
7.168.930 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 136-CR
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.467.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد136-CR-SP
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.623.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 2
ابعاد بیرونی : 62x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.199.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 1
ابعاد بیرونی : 62x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.124.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان


سینک اخوان , کد 6 
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
کد 6 : 4.099.000 ريال

اضافه کردن به سبد خريد
 newکد 6 :  3.853.000 ريال
اضافه کردن به سبد خريد

قیمت با تخفیف کد 6  : ؟  تماس حاصل شودسینک اخوان , کد 4 و 5 و کد 88 (ضدخش)
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
کـد 4 : 3.758.000 ريال 
اضافه کردن به سبد خريد
کـد 5 : 3.841.000
 ريال
اضافه کردن به سبد خريد
کد88 : 4.194.000 ريال

اضافه کردن به سبد خريد

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود
 

ک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 10
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.365.000 ريال  

 قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 8
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.673.000 ريال
   

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود
اضافه کردن به سبد خريد
  

 سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 14
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.071.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 12
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
قیمت : 4.372.000 ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

 

*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه **** 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده ) تخفیف ویژه کسر میشود

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

جشنواره فروش سینک های اخوان با تخفیف ویژه

سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm 

 15% تخفیف با ارسال رایگان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 16
ابعاد بیرونی : 138x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.739.000 ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 15
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
قیمت : 3.498.000 ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
اضافه کردن به سبد خريد

100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 19
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.707.000 ريال  

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 18
ابعاد بیرونی : 120x44 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.689.000 ريال  

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 21
ابعاد بیرونی : Φ51cm
قیمت : 2.168.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 20
ابعاد بیرونی : Φ55cm
  
قیمت : 2.411.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

اضافه کردن به سبد خريد 

100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 43
ابعاد بیرونی : 
80x50 cm
قیمت : 4.253.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

اضافه کردن به سبد خريد 

سینک اخوان , کد 22
ابعاد بیرونی : Φ43cm
  
قیمت : 1.314.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 47
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.463.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 44
ابعاد بیرونی : 
100x50 cm 
  
قیمت : 4.700.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

00cm

*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه **** 

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

از قیمت های ذیل (مصرف کننده ) تخفیف ویژه کسر میشود

جشنواره فروش سینک های اخوان با تخفیف ویژه 

ف با ارسال رایگان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 65
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.835.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

سینک اخوان , کد 49
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.822.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 69
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.260.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

سینک اخوان , کد 67
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.260.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 72 و  کد 76 
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
کـد 72 : 3.897.000 ريال
اضافه کردن به سبد خريد

کـد 76 : 3.981.000 ريال 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 71
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
قیمت : 4.266.000 ريال  

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 109
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.333.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 108 و کد 120
ابعاد بیرونی :
100x52 cm 
با امکان انتخاب لگن چپ و راست
کـد 108 : 3.458.000 ريال
کـد 120 : 3.572.000 ريال
اضافه کردن به سبد خريد

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 113
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.333.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 110
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.615.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه **** 

 

جشنواره فروش سینک های اخوان با تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )تخفیف ویژه کسر میشود

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 130
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.243.000 ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 114
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.615.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 136SP
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.624.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 136
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.469.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 139
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.668.000 ريال

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 138
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.691.000 ريال

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 141
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.965.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 140
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
قیمت : 3.871.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 181
ابعاد بیرونی : 100x51 cm

قیمت : 10.466.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

سینک اخوان , کد 180
ابعاد بیرونی : 80x51 cm
قیمت : 6.720.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 183
ابعاد بیرونی : 120x52 cm

قیمت : 8.120.000 ريال

سینک اخوان , کد 182
ابعاد بیرونی : 120x51 cm
قیمت : 11.579.000 ريال 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 300
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
قیمت : 7.550.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود
اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک اخوان , کد 184
ابعاد بیرونی : 116x52 cm
قیمت : 8.142.000 ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 304
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
قیمت : 7.550.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 302
ابعاد بیرونی : 
120x50 cm
قیمت : 7.550.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 316
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
قیمت : 4.950.000  ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 310
ابعاد بیرونی : 
100x50 cm
قیمت : 6.950.000  ریال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 147
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
قیمت : 3.720.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 145
ابعاد بیرونی : 
120x50 cm
قیمت : 3.720.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

                                                                                  

سینک اخوان , کد 159
ابعاد بیرونی : 
120x50 cm
قیمت : 3.710.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

اضافه کردن به سبد خريد

 

*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه **** 

 

از قیمت های فوق (مصرف کننده ) تخفیف ویژه کسر میشود

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 


ادامه مطلب...

شرکت مدنی نقشینه

شرکت مدنی نقشینه