فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :هود آشپزخانه » میکس | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

هود میکس , مدل B 4250

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : جزیره 
جنس : استیل و شیشه مشکی 
جنس : استیل و شیشه مشکی

ردرجه صدا : 63 دسی بل

مدل کلید : فشاری و کنترل پنل در هر دوطرف

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشناییچهار عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

                                

قیمت :  20.000.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 4180

 

تنام مدل : B 4180

اندازه : 40 سانتیمتر

نصب : جزیره

جنس : استیل

مکش: 800متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 63 دسی بل

مدل کلید :فشاری

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور : 5 دور

روشناییچهار عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی                              
قیمت :  21.500.000 ريال 

 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 5050

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : جزیره

جنس : شیشه مشکی واستیل

مکش:800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا :55 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشنایی4 عدد لامپ LED

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

    

قیمت :  23.500.000 ريال 

 هودهای MIXهودهای MIX

 

 

هود میکس , مدل B 0055

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : جزیره

جنس : استیل و شیشه

مکش:950 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 47 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشناییهالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم\قابلیت نصب فیلتر ذغالی\مجهز به تایمر و ریموت کنترل  

قیمت :  23.000.000 ريال 

 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

هود میکس , مدل B 3620

اندازه : 60 سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : استیل

مکش :800 متر مکعب بر ساعتدرجه صدا :63 دسی بل

مدل کلید : فشاری

تعداد موتور : 1 عدد

تعداد دور موتور : 5 دور

روشنایی : دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نمایشگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر

     

قیمت :  6.500.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 3975

 اندازه : 90 سانتی متر

نما: تمام استیل

    

قیمت :  15.000.000 ريال 

 

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 2398

اندازه : 60-90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه مشکی

مکش : 800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 63 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور : 5 دور

روشنایی : دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل                  

قیمت 90 سانتی متر

 

:  14.000.000 ريال 

قیمت 60 سانتی متر

 

:  12.500.000 ريال 

 

 هودهای MIX

هودهای MIX

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

هود میکس , مدل B 3670-B 3970

اندازه: 60-90 سانتیمتر

نصبدیواری شیبدار

جنسشیشه مشکی

مکش : 800 مترمکعب برساعت

درجه صدا: 63 دسی بل

مدل کلیدلمسی

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 5 دور

روشناییدو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

 

قیمتB 3970

90 سانتی متر

 

:  14.000.000 ريال 
-------------------------------

قیمتB 3670

 60 سانتی متر

 

:  12.500.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX 

 

هود میکس , مدل B 3670-B 3970

اندازه : 60-90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : شیشه مشکی

مکش: 800 متر مکعب برساعت

درجه صدا : 63 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشنایی: دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل 

 

قیمت B 3970

 90 سانتی متر

 

:  14.000.000 ريال 
---------------------------------

قیمت 60 سانتی متر

 

:  12.500.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX 

 

هود میکس , مدل DORIS 

اندازه :90- 60 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه

مکش800مترمکعب در ساعت

درجه صدا : 47دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :دور

روشناییهالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

 

 

قیمت 90 سانتی متر

 

:  18.000.000 ريال 

قیمت 60 سانتی متر

 

:  12.500.000 ريال 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

هود میکس , مدل B 2968-B 2998

 

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : شیشه - سفید

مکش : 850 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا :دسی بل 63

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشنایی: لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

 --------------------------

قیمت B 2998  

90 سانتی متر 

 

:  14.000.000 ريال 
------------------------------

قیمت B 2968

60 سانتی متر

 

:  13.000.000 ريال 

هودهای MIX 

هودهای MIX

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

 

هود میکس, مدل B 3963

نام مدل: B 3963 

رنگ : مشکی

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : شیشه مشکی

مکش : 800 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا :دسی بل 63

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشنایی:دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

                 
قیمت : 13.500.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 3650-B 3950

نام مدل : B 3650-B 3950

اندازه 60-90سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : استیل و شیشه

مکش : 800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 63 دسی بل

مدل کلید : فشاری

تعداد موتور :1 عدد

تعداد دور موتور : 5 دور

روشنایی : دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربیآلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمرقابل تنظیم ، آلارم اتمام کار و قابلیت تعویض رنگ LCD                  

قیمتB 3950

90 سانتی متر 

 

: 6.500.000 ريال 

قیمتB 3650

60 سانتی متر

 

:  5.500.000 ريال 

 

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل 3910

نام مدل : B 3910

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : استیل و شیشه بی رنگ

مکش : 500 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 48 دسی بل

مدل کلید : مکانیکی

تعداد موتور : 1 عدد

تعداد دور موتور :3 دور

روشناییدو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی                   
قیمت : 5.800.000 ريال 

 هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

هود میکس , مدل B 3260-3290

نام مدل : B 3260-B 3290

اندازه : 60-90سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : استیل و صفحه سرامیک

مکش : 800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 63 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور :1 عدد

تعداد دور موتور :5 دور

روشنایی : دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل                 --------------------------

قیمت 3290

90 سانتی متر 

 

: 9.200.000 ريال 

قیمت 3260

60 سانتی متر

 

:  7.800.000 ريال 

 

 هودهای MIX

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 3260-3290

ابعاد هود : 900X480X480  mm

فشار خروجی هوا: 260 Pa 
وزن خالص:19.8 Kg  
توان ورودی: 220 V AC/50 Hz 
روشنایی: 2X1.5 W
میزان صدای موتور: 55-70 dB(A)
اندازه دریچه خروجی هوا: 150 mm 
مکش:780-960 m³/h   
جنس: :استیل ضد زنگ و شیشه سکوریت
تعداد دور موتور: 3
مدل کلید: کنترل دار،الکترونیکی
نوع فیلتر: آلومینیومی 3 لایه قابل شستشو                   
قیمت : ---------- ريال 

 

 

هودهای MIX

 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

هود میکس , مدل B 3380

اندازه80 سانتیمتر

نصبدیواری شیبدار

جنسشیشه مشکی

مکش : 800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا: db 56

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 5 دور

روشناییدو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر

 

قیمت : 14.000.000 ريال 

 

 

هودهای MIX

 

هود میکس, مدل CTW 1490 W-B

 

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : شیشه مشکی- سفید

مکش : 650 مترمکعب بر ساعت

رنگ : سفید-مشکی

درجه صدا :55 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :دور

روشناییلامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

 

قیمت:(سفید)CTW 1490 White

 

 : 9.500.000 ريال 

 

قیمت CTW (مشکی)1490 BLACK

 

 : 9.000.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل CGW 1290 I

نام مدل: CGW 1290 I

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : تمام استیل

مکش : 850 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا :دسی بل 63

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشنایی: لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

 

قیمت : 14.500.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدل 3942 B

اندازه90 سانتیمتر

نصبدیواری شیبدار

جنساستیل

مکش :  750 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا: db 56

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 5 دور

روشناییچهار عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر

قیمت : 17.500.000 ريال 

 

 هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

هود میکس , مدل ELLA 90 BLACK 

ااندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : شیشه مشکی و استیل

مکش : m3/h 800

درجه صدا :db 55

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور: 5 دور

روشنایی : دوعدد لامپ LED

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نمایشگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

 

قیمت : 13.500.000 ريال 

 

 

هودهای MIX 

 

 

 

هود میکس , مدل ELLA 90 ONIX

ااندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : شیشه مشکی و استیل

مکش : m3/h 800

درجه صدا :db 55

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور: 5 دور

روشنایی : دوعدد لامپ LED

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نمایشگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

 

قیمت : 13.500.000 ريال 

 

 

هودهای MIX 

 

 

 

 

هود میکس , مدل B 1260- B 1290

نام مدل : B 1260- B 1290

اندازه :60-90 سانتیمتر

نصب : زیر کابینتی

جنس : استیل

مکش:500 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا :48 دسی بل

مدل کلید : فشاری

تعداد موتور : 2 عدد

تعداد دور موتور: 3 دور

روشناییدو عدد لامپ شمعی 25 وات

فیلتر چربیآلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی 

قیمت B 1260 :

2.850.000 ريال 

قیمت B 1290 :

3.950.000 ريال 

 

 هودهای MIX

 

 

 

 

هود میکس , مدل B 1150

نام مدل : B 1150

اندازه: 90سانتیمتر

نصبتوکار(کشویی)

جنساستیل

مکش: مترمکعب بر ساعت 500

درجه صدا :48 دسی بل

مدل کلیدفشاری

تعداد موتور: 2

تعداد دور موتور: 3 دور

روشنایی : دو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومنیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نمایشگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر 

قیمت B 1150 :

 

5.500.000 ريال 

 هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

 

 

 

هود میکس , مدل B 1160TC

اندازه :  60 سانتیمتر

نصب : توکار (مخفی)

جنس : استیل

مکش: M3/h680

درجه صدا : 55db

مدل کلید : فشاری

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییدو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر

قیمت  :6.100.000 ريال 

 

هودهای MIX

 

 هودهای MIX

 

 

 

 

 

هود میکس , مدل B 1170

اندازه :  80 سانتیمتر

نصب : توکار (مخفی)

جنس : استیل

مکش: M3/h680

درجه صدا : 56db

مدل کلید : فشاری

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییدو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر

قیمت  :6.600.000 ريال 

 هودهای MIX

 

هودهای MIX

 

 

 

 

 

هود میکس , مدل B 1180

اندازه :  80 سانتیمتر

نصب : توکار (مخفی)

جنس : استیل

مکش: M3/h680

درجه صدا : 56db

مدل کلید : فشاری

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییدو عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر

قیمت  :6.600.000 ريال 


هودهای MIX 

  هودهای MIX

 

 

 

 

 

هود میکس , مدل Trikolo90

اندازه :  80 سانتیمتر

نصب : توکار (مخفی)

جنس : استیل و شیشه مشکی

مکش:570-1060 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا: 42-56 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1 عدد EBM

تعداد دور موتور :دور

روشناییدو عدد LED دیمردار

فیلتر چربیاستیل

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :14.800.000 ريال 

 

هودهای MIXهودهای MIX 

 

هود میکس , مدل MORANA90

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : شیشه مشکی واستیل

مکش:800 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا :54 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییLED

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :15.700.000 ريال 

 

هودهای MIXهودهای MIX

هود میکس , مدل ATHENA 90

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری

جنس : استیل و شیشه

مکش: 800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا :54 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییهالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :14.500.000 ريال 

 


هودهای MIXهودهای MIX

هود میکس , مدل B 1295

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه مشکی

مکش:800 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا : 47دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییهالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :15.000.000 ريال 

 

 

 


هودهای MIX

 هودهای MIX

 

 

هود میکس , مدل B 1695

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه

مکش:800 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 47 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1

تعداد دور موتور :5 دور

روشناییهالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :15.800.000 ريال 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

هود میکس , مدل B 2195

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : شیشه مشکی و استیل

مکش : 800 مترمکعب برساعت

درجه صدا : 56 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1عدد

تعداد دور موتور : 5 دور

روشنایی : لامپ هالوژن

فیلتر چربی : استیل

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :15.500.000 ريال 

 

 

 

 

 

 هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

هود میکس , مدل FORTE 90

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه مشکی

مکش: 570-1060 متر مکعب برساعت

درجه صدا :42-56 دسی بل 

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1 عدد EBM

تعداد دور موتور :دور

روشناییدو عدد LED دیمردار

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

قیمت  :14.500.000 ريال 

 

 هودهای MIXهودهای MIX 

هود میکس , مدل DIABLO

نام مدل: DIABLO CNT-CNB

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه مشکی-سفید

مکش: 1060 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا : 56 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1 عدد

تعداد دور موتور :4 دور

روشناییدو عدد LED دیمردار

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

موتور EBM

قیمت :20.000.000 ريال 

 

 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

 

 

 

هود میکس , مدل VISSA

نام مدل : VISSA-CNT,CNB

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه سکوریت LED دار

مکش:1060 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 56 دسی بل

مدل کلید : لمسیتعداد موتور : 1 عدد

تعداد دور موتور :دور

روشناییچهار عدد LED دیمردار

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

موتور EBM

قیمت :20.000.000 ريال 

 هودهای MIX

 

 

 

هود میکس , مدل ANGELO

نام مدل : ANGELO-CNT,CNB

اندازه : 90 سانتیمتر

نصب : دیواری شیبدار

جنس : استیل و شیشه سکوریت LED دار

مکش:1060 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا : 56 دسی بل

مدل کلید : لمسی

تعداد موتور : 1 عدد

تعداد دور موتور :4 دور

روشناییچهار عدد LED دیمردار

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و ریموت کنترل

موتور EBM

قیمت :20.000.000 ريال 

هودهای MIXهودهای MIX 

 

 

 

 

هودمیکس , مدل VERTIGO DOUBLE

نام مدل :VERTIGO DOUBLE

اندازه50 سانتیمتر

نصبجزیره

جنساستیل براق

مکش : M3/h800

درجه صدا: db 72-49

تعداد موتور2عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشناییشش عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل

قیمت :69.000.000 ريال 

هودهای MIXهودهای MIX 

 

 

 

 

 

 

هودمیکس , مدل VERTIGO

نام مدل : VERTIGO

اندازه50 سانتیمتر

نصبجزیره

جنساستیل

مکش :  550 متر مکعب بر ساعت

درجه صدا: db 69-47

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشناییسه عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل

قیمت :32.000.000 ريال 

هودهای MIX 

 هودهای MIX

هود میکس , مدل VINTAGE

اندازه50 سانتیمتر

نصبجزیره

جنساستیل براق

مکش : M3/h 550

مدل کلید: فشاری

درجه صدا: db47

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشنایی: سه عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل                                

قیمت :  41.000.000 ريال 

 هودهای MIX

هودهای MIX

 

 

هود میکس , مدل GEMINI BLACK

نام مدل GEMINI BLACK :

اندازه65.5 سانتیمتر

نصبجزیره

رنگ : مشکی

مکش :  550 مترمکعب بر ساعت

درجه صدا: db 69-47

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشناییسه عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل                                

قیمت :  41.000.000 ريال 

 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

هود میکس , مدل GEMINI WHITE

اندازه65.5 سانتیمتر

نصبجزیره

رنگ : سفید

مکش : M3/h550

درجه صدا: db 69-47

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشناییسه عدد لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگراشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل                             

قیمت :  41.000.000 ريال

 

 

هودهای MIXهودهای MIX

 

 

 

هود میکس , مدلSPHERA BLACK

اندازه50 سانتیمتر

نصبجزیره

جنسرنگ شده مشکی

مکش : M3/h 550

مدل کلید: فشاری

ساخت ایتالیا

درجه صدا: db 67-49

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشنایی: لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل

قیمت :  41.000.000 ريال

 

 

هودهای MIX

 

هود میکس , مدلSPHERA CHROME

اندازه: 50 سانتیمتر

نصب: جزیره

جنس: کروم

مکش : M3/h 550

مدل کلید: فشاری

درجه صدا: db 67-49

تعداد موتور: 1عدد

تعداد دور موتور: 4 دور

روشنایی: لامپ هالوژن

فیلتر چربی : آلومینیوم

قابلیت نصب فیلتر ذغالی

مجهز به نشانگر اشباع فیلتر

مجهز به تایمر و قابلیت استفاده با ریموت کنترل

قیمت :  41.000.000 ريال 

 

 هودهای MIX


ادامه مطلب...

جستجو :