فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 1415
مشخصات کلی کابینت های بهداشتی
 • ورق PVC با ضخامت 16 میلی متر
 • لولای آرام بند (گازور)
 • ریل 3تکه
 
 

روشویی کابینتی گلسار فارس

 

 روشویی کابینتی گلسار فارس

روشویی کابینتی گلسار فارس

مدل HELIA 65

 قیمت کابینت : 4.000.000 ریال
 قیمت باکس : 1.450.000 ریال
 قیمت ایینه : 800.000 ریال

 روشویی کابینتی گلسار فارس

 

روشویی کابینتی گلسار فارس

روشویی کابینتی گلسار فارس

مدل LINDA 75

 قیمت کابینت : 4.500.000 ریال
 قیمت باکس : 1.250.000 ریال
 قیمت ایینه : 750.000 ریال

//


ادامه مطلب...


بازديد : 426

 

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
کوئین 750 105 3/876/000 3/816/000
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
نیلوفر 65 654 173 1/877/000 1/848/700

 

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
یاس+دکور 698 ---- 2/914/500 2/827/500
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
یاس 698 ---- 2/795/500 2/756/000

 

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
آرین 665 190 1/889/500 1/860/000
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
 گل آرا 680 260 1/939/000 1/909/500

 

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی دو تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
آکوا 695 ---- 2/575/500 2/541/500
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
 گلرخ 45 670 215 1/876/500 1/848/000

ادامه مطلب...


بازديد : 1155

 

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
ویولا 60 630 260 4/018/000 3/957/700
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
ویکتوریا 60 640 250 4/018/000 3/957/700

 

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
لوتوس 63 639 273 3/799/000 3/739/200
لوتوس 70 730 273 4/158/200 4/094/500
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
هلیانتوس 60 600 280 3/799/400 3/739/200
هلیانتوس 70 700 260 4/158/200 4/094/500

 

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
سهند 60 600 280 3/799/050 3/739/200
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
دیبا 60 600 290 4/079/300
4/014/700

 

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
کاکتوس 735 55 6/147/500 5/187/450
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
پارمیس 708 252 4/255/050 4/191/400

 

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

       

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
مارانتا 60 640 215 3/995/700 3/933/000
           
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
آرنیکا 600 200 3/792/400 3/734/450

 

 
       

توالتهای فرنگی یک تکه گلسار فارس

             
مدل طول(mm) آکس(mm) درجه یک (ريال)   درجه دو (ريال)
نانسی60 600 200 4/079/300 4/014/700

ادامه مطلب...


بازديد : 780

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
نیلوفر 18   ریم باز 510 410 180 459/000 436/000
نیلوفر 18 ریم بسته 550 420 180 555/000 527/000
نیلوفر 26   ریم باز 545 445 260 536/000 509/000
نیلوفر 26 ریم بسته 545 445 260 617/000 586/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
گلایل 22  ریم باز 550 455 210 514/000 488/000
گلایل 22 ریم بسته 560 460 210 613/000 583/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 سهند  ریم باز 535 410 240 514/000 488/000
 سهند ریم بسته 535 410 240 596/000 565/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 لوتوس  ریم باز 515 410 200 500/000 475/000
 لوتوس ریم بسته 600 500 220 751/000 713/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 البرز  ریم باز 570 470 200 518/000 492/000
 البرز ریم بسته 560 465 220 606/000 576/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 کاکتوس 22
 ریم بسته 596 510 220 654/000 622/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 هلیانتوس 22
 ریم باز 595 495 300 851/000 807/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 سبلان 24
ریم باز 533 410 220 560/000 532/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 یاس
ریم بسته 558 437 210 815/000 774/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 پارمیس
ریم بسته 565 417 210 801/000 760/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 پارمیس طبی
ریم بسته 592 473 210 861/000 818/000

 

 

توالتهای زمینی گلسار فارس

       

توالتهای زمینی گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل  نوع  طول عرض ارتفاع   درجه یک   درجه دو
 آکوا 22
ریم بسته 552 454417 220 638/000 605/000

ادامه مطلب...


بازديد : 751

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)      قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
نیلوفر 50 500 380 888/000 844/000
نیلوفر 65 650 490 1/095/000 1/040/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)      قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
اطلس 55 570 450 937/000 889/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 یاس 60 600 488 1/108/000 1/053/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 کوئین 76 760 600 1/752/000 1/665/000
 کوئین 67 680 530 1/703/000 1/617/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 گل آرا 55 550 470 736/700 700/660

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 گلایل 57 575 445 886/000 842/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
  آکوا 58 580 460 946/000 898/000
  آکوا 63 630 500 969/000 922/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل/نیم پایه
طول عرض   درجه یک   درجه دو
  آکوا 58 580 460 941/000 893/000
  آکوا 63 630 500 965/000 916/000
  آکوا 85 850 535 1/612/000 1/532/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 آیسان 50 500 390 767/000 729/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 گلگوش 40 400 400 468/000 444/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 آرین 45 450 370 763/000 725/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
   لادن
658 412 709/000 673/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 صدف 55
550 410 954/000 907/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)       قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
  دیبا
640 505 1/097/000 1/043/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
هلیانتوس55
550 440 932/000 885/000
هلیانتوس65 640 510 1/088/000 1/043/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
لوتوس 58
570 425 957/000 910/000
لوتوس 65 670 460 1/134/000 1/076/000
لوتوس 85 860 500 1/555/000 1/477/000

ادامه مطلب...


بازديد : 753

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 پارمیس 60
603 480 1/044/000 992/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 کاکتوس
650 525 1/158/000 1/100/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
  شبنم
700 497 1/129/000 1/073/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
 نانسی 60
607 438 955/000 907/000

 

 

روشویی های گلسار فارس

       

روشویی های گلسار فارس

    نقشه فنی    
           
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
  هلیا 60
620 500 1/148/000 1/090/000

 

 

       

روشویی های گلسار فارس

             
نام محصول اندازه (میلی متر)        قیمت (ريال)
مدل طول عرض   درجه یک   درجه دو
   سهند
620 500 932/000 885/000

ادامه مطلب...

جستجو :